Sök

GDPR

Integritetspolicy för ProLiv Stockholm

GDPR-policy (integritetspolicy) gällande patientföreningen ProLiv Stockholm

Bakgrund. Sedan den 2018-05-25 gäller inom EU en ny dataskyddsförordning angående personuppgifter. Den kallas för GDPR, General Data Protection Regulation, och ersätter den tidigare gällande Personuppgiftslagen, PUL. Avsikten är att stärka medborgarnas integritet samt att öka skydd mot missbruk och kriminalitet. Se https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Ändamål. ProLiv Stockholm har behov av att lagra personuppgifter för att kunna skicka ut meddelanden såsom kallelser till möten och sammankomster.

Dataskyddsansvar. Föreningens styrelse är Dataskyddsansvarig och utser en Dataadministratör som sköter det praktiska.

Post. 
Meddelanden till medlemmar i föreningen skickas huvudsakligen med post.

Register. 
Medlemsregister för över medlemmarna i ProLiv Stockholm.

Uppgifter som lagras.
I medlemsregistret lagras namn, adress, telefon samt i vissa fall födelseår och e-postadress.

Registerförteckning. Förs i form av MS Excel- och Word-dokument vilka förvaras i styrelsens persondatorer.

Hemsida. Patientföreningen har en webbplats (hemsida) vars huvuduppgift är att tillhandahålla information. Här förekommer ostrukturerade personuppgifter i begränsad omfattning. Namn, foton och film kan förekomma.

Rättelse och radering. Registrerad uppgift som medlem önskar raderad eller rättad åtgärdas utan dröjsmål efter hänvändelse till Dataadministratören.

Inaktuella uppgifter. 
Uppgifter som inte längre är aktuella gallras utan dröjsmål bort av Dataadministratören.

Samtycke. Medlem i ProLiv Stockholm som önskar ställa frågor om den information som finns noterad om vederbörande, eller som önskar ändra/ta bort noteringar, ombedes kontakta styrelsen som vidtar åtgärd.