Sök

Läkarbesöket

Förbered dina frågor innan du träffar läkaren

Flera behandlingsmetoder finns. Det är du och läkaren som tillsammans väljer vilken eller vilka som passar dig bäst. 

Efter besked om prostatacancer är det lätt att hamna i ett slags chocktillstånd. Många tankar och frågor kan hopa sig när läkaren presenterar behandlingsalternativen med tillhörande konsekvenser. Ett sätt att öka förståelsen och få djupare insikt är att i förväg läsa igenom Information inför läkarbesöket (pdf) och gärna skriva ut den.

Ta gärna med någon anhörig eller vän när du träffar doktorn. Då kan det bli lättare för dig att i samråd med läkaren välja den lämpligaste behandlingen. Här följer några exempel på metoder.

– Radikal operation
Hela prostatakörteln tas bort i botande syfte. Ett öppet ingrepp som kan ske med titthålsteknik eller robotassistans.

Strålning
Också detta har syftet att ge en botande behandling. Olika metoder förekommer: intern behandling (braky), extern behandling samt en kombination av dessa. Strålningstekniken har utvecklats snabbt under senare år.

– Hormoner
Injektioner med olika substanser eller tablettbehandling eller en kombination av dem. Ej botande.

– Vänta och se (aktiv monitorering)
Noggrann uppsikt tills vidare utan behandling. Kan vara lämplig för något äldre patienter med en gynnsam cancer som inte väntas ge större besvär framöver.

Frågor under läkarbesöket
– Hur bråttom är det att jag kommer under behandling? Vilka värden har jag?
– Hur stor är risken för biverkningar vid de olika behandlingsalternativen?
– Hur yttrar sig biverkningarna?
– Prognos för sexlivet, inkontinens, tarmretningar med mera?
– Vilken inverkan har min övriga medicinska status på valet av behandling?

Du kan även kontakta Cancerfondens informations- och stödlinje telefon 020-59 59 59 samt ringa oss inom ProLiv Stockholm på 08-749 12 62.

Second opinion?
Innan du väljer behandlingsform kan du, om så önskas, söka ytterligare en läkare och få en ”second opinion”. Fråga din läkare hur detta går till.