Sök

Närståendemöten – prostatacancer är inte bara mannens sjukdom

Närståendemötena är tills vidare pausade men vi hoppas kunna återuppta dessa snart igen.  Vid ProLiv Stockholms möten för anhöriga och närstående möts de som står nära den sjuke för att prata med andra i samma situation. Oftast berörs två eller fler personer av mannens prostatacancer. Därför har hustru/partner, döttrar och söner som känner oro eller vill veta mer om sjukdomen, biverkningar, ärftlighet och liknande behov av att mötas.

Närståendegruppen har tidigare träffats i en privat vinkällare i Gamla Stan för att utbyta erfarenheter i lugn, rofylld miljö under tystnadsplikt. Stöd och råd brukar lämnas av vår onkologisjuksköterska. Antalet har varit begränsat till cirka tio personer per möte för att alla ska komma till tals. Närståendemötena har ägt rum ett antal onsdagar klockan 18 men är för närvarande inställda. Kontakta Christina Örum på 070-717 38 25 eller c.orum@telia.com om du har frågor om anhörig- och närståendegruppen.