Sök

Möten, samtal och erfarenheter

Din stödförening i stockholmsområdet

ProLiv Stockholm är en ideell intresseorganisation vars främsta uppgift är att stödja män som har, eller har haft, prostatacancer och dennes närstående (anhöriga). Patientföreningen, som är politiskt och religiöst oberoende, ingår i Prostatacancerförbundet som har totalt 29 stödföreningar runt om i landet.

Att få diagnosen prostatacancer blir för många ett chockartat besked som kan leda till ångest, stress och oro. Det gäller inte bara för den drabbade mannen utan även för hans anhöriga. Sjukdomsförloppet är oftast långsamt men måste behandlas för att inte bli livshotande. Tack vare tidig upptäckt och nya effektiva metoder inom kirurgi, strålning och hormonbehandling kan allt fler botas.

ProLiv Stockholm följer och informerar om utvecklingen inom prostatacancerområdet.  Vi verkar för ett ökat lokalt samarbete med den medicinska  sakkunskapen och ett berikande erfarenhetsutbyte genom bland annat möten av olika slag.

Ordförande i ProLiv Stockholm är Torsten Sundberg. Övriga styrelseledamöter: Elisabeth Asker, Yvonne Brandberg, Kristina Sjödin, Christina Örum, Erik Andersson, Lennart Rehnström och Manfred G Braun.