L

Laparoskopi Undersökning genom bukväggen med endoskop (titthålskirurgi)
Lateral Till sidan av kroppen
Letal Dödlig
Leokocyter Vita blodkroppar
LHRH (GnRH) Se GnRH
Libido Sexuell drift
Lipom Godartad fettvävssvulst
Lob Avgränsad del av organ
Lumbalanestesi Ryggbedövning
Lumen Hålighet
Lymfstas Lymfstockning

Comments are closed.