Information och länkar

Prostatacancer, information och länkar av värde för dig

Nedan följer en kortfattad information om prostatan och prostatacancer.

Länkar till mer detaljerad och omfattande information finns på Prostatacancerförbundets webbplats .

Prostatan

Prostatan eller blåshalskörteln är en körtel som omsluter urinrörets översta del och ligger i anslutning till urinblåsans undersida. Prostatan är äggformig och tre–fyra cm stor. Den är uppbyggd av körtelvävnad som producerar prostatasekret. Sekretets protein domineras av två enzym: prostatafosfatas och prostataspecifikt antigen (PSA). En förhöjd koncentration av dessa båda enzym i blodet kan tala för prostatainflammation eller prostatacancer. Prostatans körtelvävnad består av ett flertal små körtlar med separata gångar till urinröret. Sädesledaren passerar in i prostatan där den övergår i en kanal som mynnar ut baktill i urinröret strax nedanför urinblåsan. Vid sädesavgång pressas prostatasekret in i urinröret där det blandas med övriga beståndsdelar i sädesvätskan.

Prostataförstoring

Efter 50-årsåldern sker en degeneration av körtelvävnaden i prostata samtidigt som antalet körtlar ökar vilket gör att prostata förstoras och är en mycket vanlig åkomma hos män över 50 år. En förstorad prostata kan klämma urinröret och ge såväl svårigheter att sätta i gång vattenkastningen men också svag urinstråle och täta urinträngningar, oftast på natten. Cirka 20 % av alla män med prostataförstoring behöver behandling. I enklare fall med hjälp av läkemedel, men i regel krävs det operativa ingrepp. Det finns också flera andra typer av behandlingsformer.

Prostataförstoring

Prostata

 

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män över 50 år. Tumören ger ofta inga symtom under många år, men den kan också vara mycket aggressiv och sprida sig. Symtomen liknar dem vid prostataförstoring, men kan också ge smärtor som beror på spridning. Diagnosen kan ställas genom palpation, ultraljudsundersökning och genom mikroskopisk undersökning av vävnadsprov. Vid prostatacancer kan halten av prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet vara ökad. Behandlingen av prostatacancer beror på tumörens stadium och patientens ålder. En cancer som inte spritt sig utanför prostata är oftast botbar. Vid en prostatacancer som upptäckts i ett tidigt stadium kan man ibland operativt avlägsna hela prostatan eller ge strålbehandling.

PCF_logoProstatacancerförbundet

Post- och besöksadress: Barks väg 14, 170 73 Solna
Telefon: 08-655 44 30
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se
Webbplats: www.prostatacancerforbundet.se

Comments are closed.