Litteraturtips

Litteratur för kompletterande information om prostatacancer

Du själv tar ställning till innehållen (ej kritiskt granskat av ProLiv Stockholm).

Prostatacancer
Hans-Olov Adami, Henrik Grönberg, Lars Holmberg, Jan-Erik Johansson, Anders Widmark, Eva Cederquist (red). Finns i bokhandeln och hos Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS.

Prostatacancer – råd, rön, möjligheter
Sten Nilsson & Lennart Levi. Broschyren kan fås hos Radiumhemmets forskningsfonder, 08-545 425 50, www.rahfo.se, samt Cancerupplysningen tel 08-517 766 00.

Prostatacancer – information för patienter och anhöriga
Per-Anders Abrahamsson. Boken kan beställas från flera patientföreningar eller hos AstraZeneca, 08-553 270 00.

Ditt PSA är för högt – mitt möte med prostatacancer
Lars Göran Pärletun. Kan köpas i bokhandeln eller från förlaget Vivamos.

I cancerns skugga – ett år av förtvivlan och hopp
Kjell-Olof & Birgitta von Otter. Kan köpas i bokhandeln eller via Ekerlids förlag.

Leva nära cancer – när du eller någon närstående fått besked om cancer
Peter Strang. Kan köpas i bokhandeln eller från Förlagshuset Gothia.

Prostatacancer – en bok hopp
Peter Örn. Kan köpas i bokhandeln eller från Ekerlids förlag.

Hormonbehandling av prostatacancer
Utgiven av Astellas/Pharma.

Fler tips:

Cancerfonden har många böcker, broschyrer m m som kan vara av intresse. Se bland annat Cancerfondens litteraturtips om prostatacancer.

Prostatacancerförbundets webbplats finns tips om böcker och informationsskrifter om prostatacancer.

Comments are closed.