Läkarbesöket

Bra att förbereda frågor inför läkarbesöket

Flera behandlingsmetoder finns. Det är du och läkaren som tillsammans väljer vilken eller vilka som är att föredra.

Efter besked om prostatacancer kan du hamna i ett slags chocktillstånd. Många tankar och frågor hopar sig när läkaren presenterar behandlingsalternativen med tillhörande konsekvenser. Läs därför. och skriv gärna ut, denna information inför läkarbesöket (pdf) som gör besöket mer givande.

Det är också bra om du kan ta med en anhörig eller vän till läkarbesöket. Tillsammans får ni lättare att i samråd med läkaren välja lämplig behandlingsmetod.

Behandlingsmetoder (exempel)

– Radikal operation
Hela prostatakörteln tas bort i botande syfte. Ett öppet ingrepp som kan ske med titthålsteknik eller robotassistans.

– Strålning
Också detta har syftet att ge en botande behandling. Tre olika metoder förekommer: intern behandling (Brachy), extern behandling samt en kombination av dessa.

– Hormoner
Injektioner med olika substanser eller tablettbehandling eller en kombination av dem. Ej botande.

– Vänta och se
Noggrann uppsikt tills vidare utan behandling. Kan vara lämplig för något äldre patienter med en gynnsam cancer som inte väntas ge större besvär framöver.

Frågor under läkarbesöket

– Hur bråttom är det att jag kommer under behandling? Vilka värden har jag?
– Hur stor är risken för biverkningar vid de olika behandlingsalternativen?
– Hur yttrar sig biverkningarna?
– Prognos för sexlivet, inkontinens, tarmretningar med mera?
– Vilken inverkan har min övriga medicinska status på valet av behandling?

Du kan även kontakta Cancerfondens informations- och stödlinje telefon 020-59 59 59 samt oss inom ProLiv Stockholm på 08-749 12 62.

Second opinion?

Innan du väljer behandlingsform kan du, om så önskas, söka ytterligare en läkare och få en ”second opinion”. Fråga din läkare hur detta lämpligen görs.

Comments are closed.