A

Abdomen Buk
Ablatio Avlägsna
Ablatio testis Bortopererande av testikel
Adenom Godartad körteltumör
Aktiv monitorering eller övervakning Aktivt följa en patient med regelbundna kontroller (för att vara beredd att behandla vid tecken på försämring
Analgetika Smärtstillande medel
Anamnes Patientens beskrivning av sitt sjukdomsförlopp
Androgen Manligt könshormon
Anestesi Bedövning
Anomali Avvikelse
Antitumoral behandling Behandling mot tumör
Apex Spets
Asteni Orkeslöshet
Atypi Avvikelse

Comments are closed.