B

Benign Godartad
Benign prostatahyperplasi eller förstoring Godartad prostataförstoring
Bilateral Tvåsidig
Biopsi Vävnadsprov
Bladderscan Mätning av residual-urin (“kvar-urin”) i blåsan med ultraljud
Brachy Kort, vid t ex brachyterapi, inre strålbehandling med kort räckvidd

Comments are closed.