C

Cancer Elakartad tumörsjukdom
Cicatrix Ärr
Cysta Vätskefylld blåsa
Cystoskopi Undersökning av urinblåsan med instrument
Cytologi Läran om eller undersökning av cellen
Cytostatika Ämne som hämmar cancercellernas tillväxt (kallas ofta felaktigt för cellgift)

Comments are closed.