D

Deformitet Missbildning eller avvikelse (från naturlig form)
Deletärt Skadligt
Diagnos Fastställande av sjukdomsart
Dietik Läran om mat och drycks betydelse för hälsan
Differentierad Utvecklad, väl organiserad
Disposition Mottaglighet
Disseminerad Spridd
Distal Långt bort
Diuretikum Urindrivande medel
Dyspepsi Symtom i övre delen av buken

Comments are closed.