E

Endokrin körtel Hormonproducerande körtel
Endokrinologi Läran om hormoner
Epidemiologi Studier av sjukdomars utbredning
Epiduralbedövning En sorts bedövning i nedre delen av ryggen
Epiduralrummet Vätskefylld håla runt och utanför ryggmärgen
Epikris Anteckning om ett sjukdomstillfälle
Erektion Stånd
Etiologi Sjukdomsorsak
Expectans Avvakta med behandling
Extern Utanför, yttre
Extrakapsulär Utanför kapseln, t ex prostatakapseln

Comments are closed.