G

Gastrointestinal Relaterat till mag tarm-kanalen
Gleasongrad/-tal Gradering av prostatacancer med hjälp av mikroskop. Mått på aggressivitet. Värde mellan 1 och 5 som anger hur elakartad en tumör är enligt den mikroskopiska undersökningen.
GnRH Ett hormon utsöndrat från hjärnan som i hypofysen (under hjärtbihanget) sätter igång utsöndringen av gonadotropiner som i sin tur bl a stimulerar produktionen av testosteron (manligt könshormon) i testiklarna.
GnRH-agonist Ett kemiskt ämne som liknar GnRH. Vid tillförsel ökar först produktionen av gonadotropiner, s k flare, för att sedan upphöra, innebärande s k kemisk kastrering. Används vid strålbehandling och spridd sjukdom.
GnRH-antagonist Ett kemiskt ämne som blockerar produktionen av gonadotropiner. Används sällan, men har snabb effekt utan flare.
Gynekomasti Förstoring av bröstkörteln hos man

Comments are closed.