K

KAD Kateter via urinröret, som hålls kvar i blåsan med vätskefylld ballongt
Kakexi Höggradig avmagring (utmärgling) och orkeslöshet
Kardiovaskulär Gällande blodkärl och hjärta
Kastration Minskande av testosteronet genom operativt avlägsnande av testiklarna eller med hjälp av medicin, vanligen injektion av GnRH-analog
Kastrationsresistens Tumören påverkas ej längre av frånvaro av testosteron
Kategorisering Bestämmande, klassificering
Kemoterapi Behandling med mediciner som angriper cancerceller och mikroorganismer, t ex cytostatika och vissa antibiotika
Koitus (coitus) Samlag
Kompression Hoptryckning
Korrelation Samband
Kryokirurgi Operationsteknik med nedkylning
Kurativ Botande
Körtelutrymning Operativt avlägsnande av lymfkörtlar för diagnos eller bot

Comments are closed.