H

Hematom Avgränsad större eller mindre blodutgjutning
Hematuri Blod i urinen
Histologi Vävnadslära
Hormonrefraktär Ej längre påverkbar med hormonbehandling
Hyperplasi Vävnadsökning p g a celltillväxt
Hyvling Se transuretral resektion

Comments are closed.