I

Implantation Operativ inplacering av t ex medicin eller radioaktivt material. Också oavsiktlig spridning av tumörceller vid operation eller provtagning.
Impotens Oförmåga att få stånd vid sexuell stimulering
Immunterapi (immunonkologisk behandling) Behandling med hjälp av kroppens eget immunförsvar
Incidentellt Att hitta något av en händelse
Initial expektans Avvakta med behandling till en början
Inkontinens Oförmåga att hålla tätt
Injektion Spruta in
Interstitiell strålbehandling Implantation av radioaktiva stift eller korn i tumören
Intramuskulär injektion Spruta in i muskel
Intravenös injektion Spruta in i ven

Comments are closed.