M

Malign Elakartad
Mamill Bröstvårta
Manifest Tydligt påvisbar
Metabolism Ämnesomsättning
Metastas Dottersvulst
Miktion Urinering
Morbiditet Sjuklighet
Monoterapi Behandling med bara ett läkemedel
Morfologi Läran om kroppens form och struktur
Mortalitet Dödlighet
MR(I)/MRT Magnetkamera/magnetresonanstomografi. En metod att avbilda inte organ med hjälp av starka magnetfält och radiovågor. Inte röntgenundersökning.
Multidisciplinär konferens/MDK Möte med i första hand en behandlande urolog och onkolog samt en kontaktsjuksköterska, vid behov kompletterad med andra specialister, för att rekommendera bästa möjliga behandling i komplicerade och svåra fall. Kan även begäras av patienten.
Myelom Elakartad benmärgstumör

Comments are closed.