N

Narkos Allmän bedövning
Nausea Illamående
Naturalförlopp Sjukdomens naturliga utveckling utan behandling
Nefropyelostomi Urinavledning från njurbäcken med kateter
Neoadjuvant Förbehandling med t ex hormon
Neoplasi Abnorm cellökning, tumörbildning
Neurogen Utgående från nerverna
Noctori, Nycturi Blåstömning på natten
Nålbiopsi Provtagning av vävnad med nål

Comments are closed.