O

Obstipation Förstoppning
Oliguri Minskad urinmängd
Onkologi Läran om tumörsjukdomar
Operabel Möjlig att operera
Orkiektomi Avlägsnande av testikel

Comments are closed.