P

Palliativ Lindrande, till skillnad från botande
Palpabel Möjlig att känna
Palpation Känna med händer och fingrar
Papilla Vårta, t ex bröstvårta
Parenteral Utanför tarmen, t ex tillförsel av näring via en ven
Patogen Sjukdomsframkallande
Patolog Läkare som analyserar vävnadsprov
Patologi Sjukdomslära
Perineum Området mellan pung eller vagina och ändtarm
Peroral Genom munnen
Polyuri Ökad urinmängd
Postoperativ Efter operation
Preventiv Förebyggande
Prevalens Frekvens av en sjukdom
Progesteron Gulkroppshormon¸ ett kvinnligt könshormon
Progrediera Fortskrida
Progress Fortskridande, gradvis ökande
Proktit Inflammation i ändtarmen
Prospektiv Undersökning framåt i tiden
Prostata Blåshalskörtel
Prostatahypertrofi (hyperplasi) Godartad förstoring av prostata
Prostataspecifikt antigen Se PSA (enzym i sekret från prostata)
Prostatektomi Borttagning av prostata
Prostatit Prostatainflammation
Proximal Närmare kroppens mittpunkt
PSA Enzym i prostatasekretet. Markör för sjukliga processer i prostatan.
Pyelit Njurbäckeninfektion eller inflammation

Comments are closed.