U

Ultraljudsundersökning Metod för undersökning/avbildning av organ
Unilateral Ensidig
Uremi Urinförgiftning
Urethra Urinrör
Urethrastriktur Förträngning av urinröret
Uretär Urinledare
Urodynamik Tryck-/flödesmätning vid tömning av urinblåsa, prostata och urinrör
Urolog Specialist på urinvägarnas kirurgiska sjukdomar
Uroterapeut Specialistsjuksköterska som sköter vissa urologiska behandlingar som vid inkontinens

Comments are closed.